Protokoll og årsmeldinger årsmøte 2018

Vedlagt ligger protokoll fra årsmøtet 2018 samt årsmeldinger fra alle grupper.

Vedlagt ligger protokoll fra årsmøtet 2018 (signert versjon blir lastet opp så fort signaturer på plass). Vedlagt ligger også årsmeldinger fra de ulike gruppene.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift