Bli medlem i Vik IL du og!

Meld deg inn og støtt vårt flotte idrettslag!

Medlemskap i Vik IL gjeld for alle idrettar som eit barn deltek på. 

Pris:
  • Barn kr. 150 per spelar per år. 
  • Vaksne: kr. 250  (over 18 år) 
Fordel: De får 20 % rabatt på klubbklede på MX Sport + 30% på klubbkveldar. De må vise medlemskapskort. 
Vi ynskjer at foreldre melder seg inn og administerer borna sine kontoar som familie. 
 
Når de er registert, vil de motta faktura i løpet av ei veke eller to. 
Det vert køyrt fakturering ca ein gong per veke framover. 
 
Dersom du skulle få problem, kontakt support tlf for Norges Idrettsforbund, eventuelt Sverre Myrkaskog:) 
 
Rettleiing;
https://minidrett.nif.no/ny bruker:        oppe til høgre,(logg inn )

Kunderegistrering:

Fødsels-/ D-nummer 11 siffer:

Fornavn: 

Etternavn  :

Mobilnummer:  +  47 xxxxxxx

E-post  :

Fødselsnummer og navn sjekkes mot Det Sentrale Folkeregister (DSF). Fødselsnummer lagres ikke i idrettens systemer. Personopplysninger behandles iht. personopplysningsloven. Les mer om personvern.

Opprett brukernavn og passord:

  • Brukernavn:   Minst 6 tegn: Forslag: sverre.myrk
  • Opprett passord:  Minst 8 tegn – bokstav og tall
  • Gjenta passord:

Bekreft opplysningene med engangskoden du får tilsendt på SMS:
Engangskode:  xxxx

https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Legg_til_familie

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift