Fjelltrimmen 2019 - Inntaking av postar.

Postane på årets Fjelltrim held no på å verta tekne innatt. Sjå oppdatert liste under. Håpar mange har hatt fine turar i fjellet i år!

Fjelltrimmen 2019:

Post nr.

Plassering

Kommentar til posten

Status

1

Suten

v/grind

Utlagt

2

Åsegalden

v/grinda, fleire vegar. Frå Setebakken via Hang, merka sti ut.

Innteken

3

Synshovden 790 moh

På toppen

Innteken

4

Hedlestølen

Parkering før bru på Dale, følg så
ATV-veg mot Bjergane. Ta
litt til høgre langs fjellet - posten er ved stølen der ATV veg krysser elv. (i
bjørk). Tur /retur ca 2 timer.
Innteken

5

Vollafjellet 1391 moh

Innteken

6

Fuglefjellet 1306 moh

Innteken

7

Kråkevatnetn 612 moh

Innteken

8

Heimredalsvatnet 1136 moh

Innteken
9 Skadvatnet 1130 mohPosten ligg ved utløpet i sørenden, 20m sør-vest frå terskel.
Innteken
10 Trollavatnet 625 moh Innteken

Fjelltrimmen kan kjøpast i kassa på Coop Extra. Her får ein på kart oversikt over kvar postane er plassert.

Prisar: Vaksne / Born: kr 100,- Familie: kr 300,-

Alle må vera registrert for å få premie.

Krav til deltakarpremie: (det vert ikkje krus i år!)

- Born 0-16 år: 5 postar eller meir

- Vaksne : Må ha registrert seg på alle postar

Trimgruppa oppfordrar alle til også å bruka det nye turkartet for Vik kommune. Dette kan evt kjøpast på Blix Hotell

Postane vert tekne innat frå 15. september og utover. Dette vert registrert på postoversiken.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Bernt Skogsrud på tlf 48125126 eller på mail: bernt.gunnar.skogsrud@vik.kommune.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift