Fjelltrimmen 2018 - inntekne postar

Postane på årets Fjelltrim vert no tekne innatt i tida framover. Sjå liste. Bilete frå nokre av postane nederst. Håpar mange har hatt fine turar i sommar og haust!

 

Fjelltrimmen 2018:

Post nr.

Plassering

Kommentar til posten

Status

1

  Sutastigen, ved grinda

  v/grind

Utlagt

2

  Synshovden – 790 moh

 v/toppunkt

Innteken

3

  Nese - Vollækrene

Gå frå Tenne til Nese, på gamlevegen eller på bilveg. Ved Skredstova går det ein grusveg oppover. Følg den og kryss bekk då du ser eit stort ebrg på ei open mark. Posten heng på ei gammal løe. Tek ca 10 min å gå frå Skredstova til Vollækrene. Er eit tjern oppe på berget og eit tjern litt bortanfor løa.

Utlagt

4

  Dregahovden  683 moh

Post plassert der Feios har si turkasse. På flate 250mlenger mot nordvest enn der post er innteikna. Gå frå Dregane og følg sti. Kan evt. fortsetja på sti til Lunde.Utlagt

5

  Tirshaugen  1306 moh

Festa til varde. Tur på ca 2,5 km  frå svingen ved Vossavatnet på Endredalsvegen.

Utlagt

6

  Lofringhaugane 1190 moh

Gå på sti til Kanndalen (sjå plassering på bilete nederst)

Utlagt

7

  Daurmålshaugen 930 moh

Fint å evt. fylgja sti ned til Storesvingen eller Brekke

Innteken

8

  Rambera 1484 moh

Post på høgre side av elv då du kjem opp

Innteken

       9   Seimsstien v/grindPost på bjørk før grindInnteken
     10  Kringlavatnet (sør)Posten ligg på stor stein rett oppom merka sti i sørenden av vatnet.Innteken

Fjelltrimmen kan kjøpast i kassa på Coop Extra. Her får ein på kart oversikt over kvar postane er plassert.  

Prisar:  Vaksne / Born:  kr 100,-    Familie:  kr 300,-

Alle må vera registrert for å få premie.

 

Krav til deltakarpremie:  (det vert ikkje krus i år!)

- Born 0-16 år: 5 postar eller meir

- Vaksne : Må ha registrert seg på alle postar

 

Trimgruppa oppfordrar alle til også å bruka det nye turkartet for Vik kommune. Dette kan evt kjøpast på Blix Hotell

Postane vert tekne innat frå 15. september og utover. Dette vert registrert på postoversiken.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Bernt Skogsrud på tlf 48125126 eller på mail: bernt.gunnar.skogsrud@vik.kommune.no  

 

Post 5.  Tirshaugen 1306 moh

 

Post 6 - Lofringhaugane.

 

KRinglevatnet fjelltrimmen 2018

Post 10 - Kringlevatnet

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift