Årsmøte Vik IL torsdag den 14. mars kl. 18:30

Hovudstyre kallar med dette inn til årsmøte torsdag den 14/3 -2019 kl 18:30 på Blix hotell.

Hovudstyre kallar med dette inn til årsmøte torsdag den 14/3 -2019 kl 18:30 på Blix hotell.

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmane i god tid før årsmøtet og bli lagt ut på www.vikil.no

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmar ha fylt 15 år, vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten.

 

Saker som medlemar ynskjer å ta opp på møtet, må sendast til styret innan 1.3.2019.

Gruppene sender og årsrapportane til AU innan 1.3.2019.

Sakliste og sakstilfang til årsmøtet vert kunngjort på heimesida til idrettslaget ei veke før møtet.

 

Velkomen.

Med venleg helsing styret Vik idrettslag v/ Erling Stadheim

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift